Προφύλαξη

Προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες δημιουργίας έλκους κατάκλισης χρησιμοποιούνται διάφορες επιφάνειες στήριξης με συγκεκριμένες προδιαγραφές και στόχο την υποστήριξη τα ευαίσθητα σημεία του σώματος και την κατά το δυνατό ισοκατανομή της πιέσεως. Οι επιφάνειες στήριξης οι οποίες χρησιμοποιούνται για την πρόληψη των ελκών κατάκλισης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες

  • Συσκευές χαμηλής τεχνολογίας (Low-tech devices) – Αυτές προσφέρουν μια επιφάνεια υποστήριξης η οποία προσαρμόζεται στις καμπύλες του σώματος και κατανέμει το βάρος σε μια μεγάλη επιφάνεια (διαχείριση της πίεσης). Οι συσκευές χαμηλής τεχνολογίας περιλαμβάνουν τα τυπικά στρώματα αφρού, και στρώματα με γέλη (gel),υγρά, ίνες και αέρα.
  • Συσκευές υψηλής τεχνολογίας (High-tech devices) – Δυναμικά συστήματα τα οποία σκοπούν στην εναλλασσόμενη μείωση της πίεσης κατά μήκος του σώματος του ασθενούς και περιλαμβάνουν κρεβάτια/ στρώματα/ επιστρώματα εναλλασσόμενης πίεσης, ρευστοστερεάς τεχνολογίας (Air-fluidised), χαμηλής απώλειας αέρα (Low-air-loss) και κρεβάτια/ σκελετούς κίνησης (kinetic beds)

Οι στρατηγικές προλήψεις της δημιουργίας ελκών κατάκλισης περιλαμβάνουν συχνές επιθεωρήσεις της δερματικής κατάστασης του ασθενούς, ενυδάτωση του δέρματος του ασθενούς με χρήσης ενυδατικών κρεμών, παρακολούθηση της δίαιτας του ασθενούς και αλλαγής της στάσης του ασθενούς από το νοσηλευτικό προσωπικό σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Profulaksi

Το Ερευνητικό Έργο

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ) και συγκεκριμένα της Δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις», με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΕΣΠΑ, η εταιρία 2S Iατρικός-Παραϊατρικός Εξοπλισμός Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε ερευνητικό Έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και Εφαρμογές Τεχνολογίας τρισδιάστατων υφασμάτων σε Ιατρικά Βοηθήματα & Προϊόντα». Ο παρών ιστότοπος έχει ως σκοπό τη διάδοση των στόχων και των ευρημάτων του Ερευνητικού Έργου.

ΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ PROJECT;

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες για το ερευνητικό μας πρόγραμμα
μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ