Ορισμοί

Τα έλκη κατάκλισης (decubitus ulcers) σχετίζονται με την απονέκρωση των ιστών εξαιτίας ενός αριθμού παραγόντων, οι οποίοι περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην πίεση, τριβή, διάτμηση, υγρασία και ισχαιμία. Για την δημιουργία ελκών κατάκλισης δεν είναι απαραίτητη η δράση υψηλής πίεσης στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά είναι δυνατό να δημιουργηθούν έλκη και από δράση μέτριας πίεσης η οποία δρα συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανάπτυξη ελκών κατάκλισης είναι σχετικά κοινή.

Οι ομάδες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημιουργία ελκών κατάκλισης περιλαμβάνουν άτομα με μειωμένη κινητικότητα, μειωμένη αισθητηριακή αντίληψη και άτομα που υποβάλλονται σε πολύωρες εγχειρήσεις. Περιληπτικά ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι ηλικιωμένοι, οι νοσηλευόμενοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας, άτομα με νευρολογικά προβλήματα, ασθενείς με τραύματα (συμπεριλαμβανομένης της κάκωσης της σπονδυλικής στήλης) και ασθενείς σε πολύωρες επεμβάσεις.

Τα σημεία με την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ελκών κατάκλισης, είναι σημεία όπου συγκεντρώνεται το βάρος του σώματος πάνω από οστικές προεξοχές (όπως οι γοφοί, το ιερό οστό, οι φτέρνες και οι αγκώνες)

Sxediagramma

Για την εκτίµηση της κατάκλισης απαραίτητη είναι η σταδιοποίησή της. Η επικρατέστερη κλίµακα σταδιοποίησης των κατακλίσεων είναι η κλίµακα κατά Shea, σύµφωνα µε την οποία οι κατακλίσεις ταξινομούνται σε 4 στάδια.

Stadia

  • ΣΤΑ∆ΙΟ Ι: Ερυθρότητα χωρίς εντύπωµα σε ανέπαφο δέρµα. Αποχρωµατισµός δέρµατος, θερµότητα, οίδηµα και σκλήρυνση µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως δείκτες ειδικά σε άτοµα µε σκούρο δέρµα.
  • ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙ: Απώλεια µερικού πάχους δέρµατος, στην οποία εµπλέκεται η επιδερµίδα, το χόριο ή και τα δύο. Το έλκος είναι επιφανειακό και κλινικά εµφανίζεται µε τη µορφή γδαρσίµατος ή φλύκταινας.
  • ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΙΙ: Απώλεια ολικού πάχους δέρµατος, η οποία περιλαµβάνει καταστροφή ή νέκρωση υποκείµενων ιστών, χωρίς σπήλαιο.
  • ΣΤΑ∆ΙΟ ΙV: Εκτεταµένη καταστροφή δέρµατος, νέκρωση ιστών ή καταστροφή µυών και οστών, σχηµατισµός σπηλαίου.

Το Ερευνητικό Έργο

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ) και συγκεκριμένα της Δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις», με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΕΣΠΑ, η εταιρία 2S Iατρικός-Παραϊατρικός Εξοπλισμός Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε ερευνητικό Έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και Εφαρμογές Τεχνολογίας τρισδιάστατων υφασμάτων σε Ιατρικά Βοηθήματα & Προϊόντα». Ο παρών ιστότοπος έχει ως σκοπό τη διάδοση των στόχων και των ευρημάτων του Ερευνητικού Έργου.

ΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ PROJECT;

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες για το ερευνητικό μας πρόγραμμα
μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ