Στόχοι

Τα έλκη κατακλίσεων σε ασθενείς που παραμένουν ακινητοποιημένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα ( ή για μικρά χρονικά διαστήματα σε υψηλές πιέσεις) είναι μια πολύ συνηθισμένη επιπλοκή υγείας με επώδυνη, μακροχρόνια και πολυδάπανη διαδικασία επούλωσης/αποκατάστασης. Η κατάκλιση, όπως οι περισσότερες διαταραχές της υγείας, μπορεί να αντιμετωπιστεί εφόσον προκύψει, αλλά μπορεί και να προληφθεί ώστε να μην χρειαστεί εκ των υστέρων αντιμετώπιση. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι πρόληψης, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες της εμφάνισης των ελκών κατάκλισης, χωρίς ωστόσο ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Η τεχνολογία των τρισδιάστατων υφασμάτων αποτελεί ένα εντελώς νέο και πολλά υποσχόμενο ερευνητικό πεδίο με έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον χάρη στις ειδικές ιδιότητες που παρουσιάζουν τα υφάσματα αυτά, ενώ προσφέρει μια ελπιδοφόρα εναλλακτική μέθοδο για την κατασκευή διαφόρων βοηθημάτων με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του φαινομένου των ελκών κατάκλισης, ανοίγοντας έτσι νέους επιχειρηματικούς ορίζοντες και δίνοντας την ευκαιρία ανάπτυξης και εμπορίας νέων προϊόντων για ιατρικές και παραϊατρικές χρήσεις.

stoxoi innovation targets

Ο κύριος μηχανισμός αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η κατά το δυνατόν ισοκατανομή της πίεσης που ασκεί το σώμα στο στρώμα μέσω της χρήσης των ειδικών δομών των τρισδιάστατων υφασμάτων και των συνακόλουθων νεωτεριστικών μηχανικών ιδιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η αύξηση της πίεσης σε συγκεκριμένα σημεία που επιβάλει το ανάγλυφο του ανθρωπίνου σώματος σε συνδυασμό με τη μηχανική συμπεριφορά των γνωστών υπαρχόντων στρωμάτων. Στόχος του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση ιδιοτήτων με στόχο την δημιουργία καινοτόμων τρισδιάστατων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων για την διαχείριση του φαινομένου των ελκών κατάκλισης.

Το Ερευνητικό Έργο

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ) και συγκεκριμένα της Δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις», με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΕΣΠΑ, η εταιρία 2S Iατρικός-Παραϊατρικός Εξοπλισμός Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε ερευνητικό Έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και Εφαρμογές Τεχνολογίας τρισδιάστατων υφασμάτων σε Ιατρικά Βοηθήματα & Προϊόντα». Ο παρών ιστότοπος έχει ως σκοπό τη διάδοση των στόχων και των ευρημάτων του Ερευνητικού Έργου.

ΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ PROJECT;

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες για το ερευνητικό μας πρόγραμμα
μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ