Αποτελέσματα

Από τις Εργαστηριακές Αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πλεκτά υφάσματα Spacer προέκυψε ότι όντως τα υφάσματα αυτά εμφανίζουν ικανοποιητική συμπεριφορά όσον αφορά τις ιδιότητες άνεσης. Αναλυτικότερα από τις μετρήσεις που έγιναν όσον αφορά την αντίσταση στην κυκλοφορία του αέρα και των υδρατμών διαμέσου της δομής του υφάσματος προέκυψε ότι τα υφάσματα Spacer παρουσιάζουν συμπεριφορά που σε πολλά σημεία είναι καλύτερη τόσο από τη συμπεριφορά τυπικών δειγμάτων αφρού όσο και από τη συμπεριφορά «κλασσικών» υφασμάτων.

Εκτός από τις ιδιότητες άνεσης πραγματοποιήθηκε και προσδιορισμός της συμπεριφοράς των υφασμάτων κατά τη συμπίεση. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψε ότι τα υφάσματα 3D εμφανίζουν ελαστικότητα και επαναφορά κατά τη συμπίεση. Επίσης από την ανάλυση των πιέσεων που ασκούνται στο σώμα σε επαφή με ένα ύφασμα 3D παρατηρήθηκε ότι τα υφάσματα Spacer έχουν την τάση να εξισορροπούν τις πιέσεις που ασκούνται στα επί μέρους τμήματα του σώματος.

Με βάση την Τεχνική Ανάλυση επιβεβαιώθηκε ότι τα υφάσματα 3D αποτελούν ικανοποιητική εναλλακτική/βοήθημα στα υλικά που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται για την κατασκευή Ιατρικών βοηθημάτων και Προϊόντων στα συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής που διερευνήθηκαν.

3d-Spacer

Apotelesmata

Το Ερευνητικό Έργο

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ) και συγκεκριμένα της Δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις», με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΕΣΠΑ, η εταιρία 2S Iατρικός-Παραϊατρικός Εξοπλισμός Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε ερευνητικό Έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και Εφαρμογές Τεχνολογίας τρισδιάστατων υφασμάτων σε Ιατρικά Βοηθήματα & Προϊόντα». Ο παρών ιστότοπος έχει ως σκοπό τη διάδοση των στόχων και των ευρημάτων του Ερευνητικού Έργου.

ΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ PROJECT;

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες για το ερευνητικό μας πρόγραμμα
μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ