Πιστοποιήσεις

Η εταιρία επενδύει σε προϊόντα υψηλής ποιότητας που κατασκευάζονται αποκλειστικά για τη 2S σε διεθνώς αναγνωρισμένα εργοστάσια, με τις ειδικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την εταιρία και το δικό της ποιοτικό έλεγχο. Όλα τα προϊόντα φέρουν σήμανση CE και τα εργοστάσια κατασκευής είναι πιστοποιημένα με ISO. Επιπλέον η 2S είναι πιστοποιημένη από την TÜV Austria σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Αρ. 1348/2004 της 16ης Ιανουαρίου 2004 , το Πρότυπο EN ISO 9001: 2008 (αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: 010140753) και το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 13485: 2012 (αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: 01213035)

Το Ερευνητικό Έργο

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ) και συγκεκριμένα της Δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις», με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΕΣΠΑ, η εταιρία 2S Iατρικός-Παραϊατρικός Εξοπλισμός Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε ερευνητικό Έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και Εφαρμογές Τεχνολογίας τρισδιάστατων υφασμάτων σε Ιατρικά Βοηθήματα & Προϊόντα». Ο παρών ιστότοπος έχει ως σκοπό τη διάδοση των στόχων και των ευρημάτων του Ερευνητικού Έργου.

ΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ PROJECT;

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες για το ερευνητικό μας πρόγραμμα
μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ