Χαρακτηριστικά

Λόγω της δομής τους τα υφάσματα Spacer εμφανίζουν ικανοποιητική συμπεριφορά όσον αφορά ιδιότητες που περιλαμβάνονται στις λεγόμενες comfort properties ή αλλιώς ιδιότητες άνεσης. Οι ιδιότητες αυτές είναι η αεροδιαπερατότητα, η διαπερατότητα στους υδρατμούς, η θερμική αντίσταση και η αναπνευσιμότητα.

xaraktiristika

xaraktiristika-2

Επιπλέον τα υφάσματα Spacer 3D χαρακτηρίζονται από αξιόλογη συμπεριφορά κατά τη συμπίεση και συγκεκριμένα από την ικανότητα τους να παραλαμβάνουν και να κατανέμουν τις πιέσεις που ασκούνται στην επιφάνεια τους, με τρόπο παρόμοιο με τις δομές αφρού αλλά με καλύτερη συμπεριφορά στις ιδιότητες άνεσης που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Επίσης μια και τα υφάσματα Spacer κατασκευάζονται από κλωστοϋφαντουργικά υλικά παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υφασμάτων ενδυμάτων, λευκών ειδών, υφασμάτων επιπλώσεων κ.λ.π, τα υφάσματα Spacer δεν εμφανίζουν περιορισμούς στην ανακύκλωση τους και δεν περιέχουν πλαστικοποιητές και άλλες επιβλαβείς ουσίες οι οποίες πιθανώς να υπάρχουν σε υλικά όπως οι αφροί πολυουρεθάνης.

Το Ερευνητικό Έργο

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 2007-2013» (Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ) και συγκεκριμένα της Δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις», με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΕΣΠΑ, η εταιρία 2S Iατρικός-Παραϊατρικός Εξοπλισμός Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε ερευνητικό Έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και Εφαρμογές Τεχνολογίας τρισδιάστατων υφασμάτων σε Ιατρικά Βοηθήματα & Προϊόντα». Ο παρών ιστότοπος έχει ως σκοπό τη διάδοση των στόχων και των ευρημάτων του Ερευνητικού Έργου.

ΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ PROJECT;

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες για το ερευνητικό μας πρόγραμμα
μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ